Alte modificări privind act constitutiv/statut societate

Autorizare coduri CAEN

Cesiunea (Vânzarea) părților sociale sau a părților de interes

Dizolvarea/Radierea societății

Excludere/Retragere asociați

Înființare Filiale

Înființare/desființare de puncte de lucru

Înscriere/Modificare emblemă

Intermediere pentru găzduirea sediului social

Majorarea/Reducerea capitalului social

Numire/Revocare administrator

Obținere avize/autorizații

Obținere certificate constatatoare

Obținere cod de TVA

Prelungire mandat administrator(i)

Prelungirea duratei sediului social

Prelungirea duratei sediului social

Prelungirea sau reducerea duratei de funcționare a societăți

Prelungirea sau reducerea duratei de funcționare a societăți

Rezervare/Modificare denumire

Schimbare de sediu social în același județ

Schimbare de sediu social în alt județ

Schimbare sau adăugare obiect de activitate

Schimbarea membrilor organelor de conducere sau de control

Sucursale înființate de firme cu sediul în România sau de firme cu sediul în străinătate

Suspendarea/Reluarea activității societății

Transformarea formei juridice a societății

© 2020 Hîrza Consult