POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

În raport cu societatea Hîrza Consult (HÎRZA CONSULT SRL, CUI:35664630; J35/448/2016), dumneavoastră, ca persoană fizică, puteți fi vizată conform Regulamentului (2016/679), iar datele dumneavoastră cu caracter personal pot face obiectul activităților de prelucrare a datelor pe care le efectuăm.
*Date cu caracter personal: orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată); o persoana fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale
sau sociale.
Astfel, vă informăm că putem utiliza datele personale în următoarele cazuri:

-utilizăm datele dumneavoastră personale pentru furnizarea serviciilor pe care ni le solicitați sau pentru pregătirea materialelor necesare în vederea constituirii de societății sau autorizarii ca persoană fizică ori intreprindere individuală/familială, modificării actelor care stau la baza persoanei juridice ori în scopul dizolvării/radierii acesteia.

-de asemenea, utilizăm datele de contact furnizate pentru a comunica cu dumneavoastră în legătură cu solicitările adresate și cu orice alte aspecte privind serviciile noastre.
-categoriile de date prelucrate în relația cu dumneavoastră sunt numele, prenumele, adresa de e-mail, telefon, adresa, precum și alte date personale necesare în vederea colaborării și aducerii la îndeplinire a operațiunilor și furnizării serviciilor solicitate.
Putem colecta datele dumneavoastră personale, în general, în
următoarele situaţii:
– când ne contactați sau ne solicitați o ofertă de servicii;
– când beneficiați de serviciile noastre;
– când efectuați plăți pentru serviciile pe care le oferim prelucrăm informații bancare prevăzute in formularele specifice tranzacţiilor.
Ca regulă generală nu vom divulga datele dumneavoastră personale către terți. Doar dacă este în interesul dumneavoastră și este absolut necesar vom trimite datele personale autorităților sau instituțiilor, cum ar fi RECOM, în scopul îndeplinirii/furnizării serviciilor solicitate. Păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata colaborării.
DREPTURILE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
– Dreptul la informare și acces la date cu caracter personal:dreptul de a obține o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care va privesc și acces la datele respective.
– Dreptul la rectificare: dreptul de a solicita și de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.
– Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”):dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica anumite motive mentionate in RGPD.
– Dreptul la restrictionarea prelucrarii:dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in anumite cazuri.
– Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si de a le transmite catre un alt operator.
– Dreptul la opozitie:dreptul de a va opune in orice moment prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, in conditiile RGPD.
– Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri,care produce efecte juridice care va privesc sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.
– Dreptul sa va adresati printr-o plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), in situatia in care considerati ca datele dumneavoastra nu au fost prelucrate in conformitate cu prevederile legale.
PLUGIN-URILE DE RETELELE SOCIALE SI UTILIZAREA COOKIE-
URILOR
Pagina noastră de internet utilizeaza „plugin-uri” de la operatorii de rețele sociale (ex.: www.facebook.com). Prin intermediul acestor plugin, Hîrza Consult nu colectează/stochează date
personale ale clienților. Cu privire la utlizarea cookie-urilor, precizăm că acestea sunt fișiere sau informații care pot fi stocate pe calculatorul dumneavoastră sau pe dispozitive mobile, cu acces la internet (smartphone sau tableta) atunci cand accesați internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și nu poate accesa informațiile de pe calculatorul/dispozitivul mobil al utilizatorului. Menționăm că această tehnologie nu conține programe software, viruși sau spyware.
Utilizăm cookie-urile pentru a face site-ul mai ușor de utilizat și pentru a-l adapta mai bine, prin ofertele noastre, la interesele și necesitățile dumneavoastră. Cookie-urile sunt utilizate și pentru a mări viteza viitoarelor dumneavoastră activități și experiențe pe site-ul nostru.