Servicii

Personal Plans

Operațiuni pentru firme

  Înființări de:

 • SRL (societate cu răspundere limitată)
 • SRL-D (societate cu răspundere limitată debutant)
 • SNC (societate în nume colectiv)
 • SCS (societate în comandită simplă)
 • PFA (personă fizică autorizată)
 • I.I. (întreprindere individuală)
 • I.F. (întreprindere familială)
 • ONG-uri
 • Mențiuni:

 • Rezervare/Modificare denumire
 • Înscriere/Modificare emblemă
 • Schimbare de sediu social în același județ sau în alt județ
 • Înființare/desființare de sedii secundare (puncte de lucru, reprezentanțe)
 • Sucursale înființate de firme cu sediul în România sau de firme cu sediul în străinătate
 • Înființare Filiale
 • Prelungirea duratei de funcționare a societății
 • Actualizarea/Modificarea obiectului de activitate
 • Majorarea/Reducerea capitalului social
 • Cesiunea (Vânzarea) părților sociale sau a părților de interes
 • Suspendarea/Reluarea activității societății
 • Dizolvarea/Radierea societății
 • Transformarea formei juridice a societății
 • Fuziuni de societăți
 • Numire/Revocare administrator
 • Excludere/Retragere asociați
 • Obținere avize/autorizații
 • Obținere/Recuperare cod de TVA
Enterprise Plans

Recuperări de creanțe

 • Etapa extrajudiciară
 • Declanșarea etapei amiabile
 • Strategie personalizată
 • Notificarea/contactarea prin toate mijloacele de comunicare a debitorilor (poștă, curier, fax, e-mail, sms, apel telefonic)
 • Colectarea pe teren (street collection)
 • Gestionarea bazei de date privind clienții debitori
 • Etapa judiciară
 • Inițierea și coordonarea proceselor judiciare
 • Minimizarea costurilor intermediare
 • Asistență permanentă și informare eficientă cu privire la situațiile predate în lucru către compania noastră
 • Faza executării silite
 • Confidențialitatea contractuală

Contact

Hîrza Consult S.R.L., CUI: 35664630

Timișoara

e-mail: office@hirzaconsult.ro

tel: 0745 584 007

Fii la curent cu ultimele noutăți