Servicii

Personal Plans

Operațiuni pentru firme

 • Înființări S.R.L.; S.R.L.-D; S.N.C; S.C.S; S.A.; PFA; I.I; I.F; ONG-uri
 • Mențiuni S.R.L.; S.N.C; S.C.S; S.A.; PFA; I.I; I.F:
  • Schimbare sediu social
  • Înscrierea sau modificarea emblemei
  • Înființare/desființare sedii secundare, agenții, sucursale, filiale, puncte de lucru
  • Revocare/Numire administrator
  • Excludere/Retragere asociați
  • Majorare/Reducere capital social
  • Cesiuni/vânzări părți sociale, părți de interes
  • Recodificări CAEN
  • Modificări/Actualizări de acte constitutive: capital social, obiect de activitate etc
  • Modificarea datelor de identificare societate
  • Transformarea formei juridice a societății
  • Suspendare/Reluare activitate societate
  • Schimbarea membrilor organelor de conducere și de control
  • Obținere avize/autorizații
  • Radiere societăți
 • Consultanță, îndrumare și asistență în negocierea condițiilor comerciale cu partenerii de afaceri interni sau externi
 • Intermedierea în activitatea de lichidare voluntară și judiciară pentru persoane juridice
Enterprise Plans

Recuperări de creanțe

 • Etapa extrajudiciară
 • Declanșarea etapei amiabile
 • Strategie personalizată
 • Notificarea/contactarea prin toate mijloacele de comunicare a debitorilor (poștă, curier, fax, e-mail, sms, apel telefonic)
 • Colectarea pe teren (street collection)
 • Gestionarea bazei de date privind clienții debitori
 • Etapa judiciară
 • Inițierea și coordonarea proceselor judiciare
 • Minimizarea costurilor intermediare
 • Asistență permanentă și informare eficientă cu privire la situațiile predate în lucru către compania noastră
 • Faza executării silite
 • Confidențialitatea contractuală

Contact

Hîrza Consult S.R.L., CUI: 35664630

Timișoara

e-mail: office@hirzaconsult.ro

tel: 0745 584 007

Fii la curent cu ultimele noutăți